Zákazníci využívajú BOBCAT v stavebníctve, poľnohospodárstve, terénnych úpravách, údržbe pozemkov, inžinierskych sieťach a iných odvetviach.