Náš TEAM

Ing. Peter Karsay

konateľ

karsay@teamagro.sk

Gabriela Timoránszká

predajca

+421 (0) 908 440 506
gabriela@teamagro.sk

Henrich Kačkovič

vedúci servisu

+421 (0)918 428 688
henrich@teamagro.sk

Imrich Kačkovič

servisný technik

+421 (0)907 857 295
imrich@teamagro.sk

Ing. Jozef Dobosi

servisný technik

+421 (0)905 408 048
dobosi@teamagro.sk

Ivan Pilny

servisný technik

+421 (0)908 287 868
ivan@teamagro.sk

Ing. Soňa Zattoviczová

ekonomické oddelenie

zattoviczova@teamagro.sk